PHP 8.1 beta 2


Oto najważniejsze zmiany wprowadzone w 2 wersji bety:

  • ograniczono użycie globalnych zmiennych,
  • końcowe stałe w klasach,
  • nowy typ „never” jako zwracana wartość.
  • właściwości jedynie do odczytu,