TeamCity 2021.1.3


TeamCity w wersji 2021.1.3 Jest już możliwe do pobrania. Tym razem przynosi ze sobą ponad 30 popraw zawierających między innymi optymalizację, czy poprawki w eksperymentalnym UI.

Zalecane jest ulepszenie TeamCity do tej wersji, z powodu wielu popraw bezpieczeństwa w niej zawartych, a gdy zajdzie potrzeba standardowo tą wersję można również przywrócić do wcześniejszych wersji 2021.1.x.