Aktualizacje JetBrains IDE oraz narzędzi zarządzania .NET


Aktualizacje JetBrains IDE oraz narzędzi zarządzania .NET

Jak zwykle w sierpniu, wyszły aktualizacje programów, oraz narzędzi JetBrains

Jest to wersja 2021.2 która przynosi ze sobą zmiany, poprawki oraz optymalizacje

Oto najważniejsze dodane funkcje:

 • Udostępnianie ekranu
 • Poprawiona funkcja cofania edycji (undo)
 • Możliwość udostępniania uczestnikom określonych otwartych portów. Oznacza, to że kiedy host uruchamia aplikację, na określonym porcie, jego goście mogą uzyskać dostęp do tego portu za jego pośrednictwem,

WebStorm 2021.2 – dostał cały pakiet nowych funkcji, oraz ulepszeń, takich jak:

 • możliwość przeładowania stron w przeglądarce w trakcie zapisu,
 • automatyczny import na żądanie,
 • kompletacja dla prywatnych pakietów npm,
 • większa użyteczność

CLion 2021.2 – od teraz:

 • chroni twój kod przed typowymi problemami z ochroną C++ dzięki analizom statycznym Lifetimes,
 • posiada obsługę ustawień wstępnych CMake, aby uprościć zarządzanie kompilacją,
 • automatycznie ładuje projekty GNU Autotools,
 • oraz znacznie usprawnia debugowanie dla wszystkich trzech głównych platform,

DataGrip 2021.2 – przedstawia:

 • nowe możliwości w pracy z źródłami danych DDL,
 • lepsze diagramy,
 • możliwość przeszukiwania lokalnej historii,
 • oraz wiele więcej,

IntelliJ IDEA 2021.2 – przynosi ze sobą:

 • analizy całych projektów w Java,
 • nowe akcje które są dostępne w momencie zapisu zmian,
 • nowe UI dla zarządzania zależności Maven i Gradle,
 • i jeszcze więcej różnych usprawnień,

PhpStorm 2021.2 – oferuje:

 • pełne wsparcie dla generyków w PHP,
 • wyliczenia dla PHP 8.1,
 • usprawnione automatyczne formatowanie dla kodu w PHP,
 • nowe inspekcje, refaktoryzacje, i więcej,

Narzędzia .NET oraz rozszerzenia VS 2021.2

Zarówno ReSharper oraz Rider 2021.2 oferują nowe inspekcje z szybkimi naprawami dla C# oraz typy referencyjne nullable, a wiele funkcji dostępnych dla plików ręcznie napisanego kodu, są również dostępne dla tych generowanych przez źródło. W Rider zarządzający stronami internetowymi, znajdą wsparcie dla ASP.NET jak i debugowania za pomocą Blazor WebAssembly. Wersja 2021.2 dotCover wita z poprawioną wydajnością krycia, kiedy dotTrace 2021.2 posiada natywne profilowanie w systemie Windows, a dotMemory posiada lepszą analizę alokacji pamięci. ReSharper C++ 2021.2 przedstawia nową refaktoryzację funkcji w linii, wskazówki dotyczące konwersji typów i wiele modernizacji inspekcji, z towarzyszącymi im poprawkami.

RubyMine 2021.2 – dostało:

 • nowe funkcje dla pracy z Ruby oraz RBS,
 • lepsze uzupełnianie kodu,
 • usprawnione wyszukiwanie oraz refaktoryzację,
 • poprawienia dla edytora, wsparcia VCS, narzędzia debugowania, i więcej,

GoLand 2021.2 – pozwala:

 • kontrolować zachowanie go list jak i ręcznie ponownie załadować plik go.mod po wprowadzeniu zmian, oraz uruchomić gofmt i domyślne wbudowane formatery jeden po drugim,
 • sprawdzić nowe funkcjonalności Go 1.17, od natychmiastowego przenoszenia linii //go:build na początek pliku (zgodnie z nową składnią) po konwersję przekroju na wskaźnik tablicy

PyCharm 2021.2 – przedstawia:

 • wsparcie dla najważniejszych funkcji Python 3.10, między innymi dopasowywania wzorców oraz nowej składni typów zjednoczonych,
 • możliwość formatowania, sprawdzania oraz uzupełniania kodu dla tego języka, oraz dostęp do innych możliwości PyCharm,
 • dodanie wsparcia dla konsoli Python zarówno dla hostów, jak i gości,

AppCode 2021.2 – jest tutaj z:

 • wsparciem dla Swift 5.4,
 • ukończeniem dla tagów dokumentacji i instrukcji kodu,
 • hierarchią wywoływania dla Swift,
 • ulepszonym narzędziem debugowania,
 • mobilną oraz wieloplatformową wtyczką Kotlin dla AppCode, oraz wiele więcej!

Aktualizacji doczekało się również Test Automation Kit:

 • Nowa wtyczka Test Data pomaga wygenerować wiele typów testowych danych,
 • Wtyczka Test Management od teraz posiada wsparcie dla Pythona, wraz z Java, czy Kotlin-em,
 • Wtyczka Selenium UI Testing Plugin wprowadza zaawansowane wsparcie dla automatyzacji UI przy pomocy bibliotek Selsnium w językach JVM/Python.

Na teraz to wszystko, miłego kodowania!