WebStorm 2022.1


WebStorm 2022.1, pierwsza duża aktualizacja tego roku, jest już dostępna. Oferuje ulepszoną obsługę Next.js, pełną integrację z Volta, możliwość uruchamiania poleceń z plików Markdown, aktualizacje dla Dockera i wiele więcej.

Kluczowe aktualizacje oraz ulepszenia w wersji 2022.1 zawierają między innymi:

 • Frameworki oraz technologie: lepsze wsparcie dla Next.js, pełna integracja z Volta, usprawnienia dla Vue, Dockera.
 • Edytor: możliwość uruchamiania poleceń z plików Markdown, zaktualizowany ruchomy pasek narzędzi edytora Markdown, obsługa trybu pracy próbnej w formaterze wiersza poleceń.
 • JavaScript i TypeScript: zmiany w widoku Struktura, ulepszone linie łączenia i dostosowywane kolory podświetlania wyliczeń.
 • Jakość użytkowania: nowe okno narzędzia Powiadomienia, ulepszony interfejs narzędzie debugowania, zaktualizowane okno dialogowe Wyszukiwanie strukturalne, zamienianie.
 • Kontrola wersji: ulepszona funkcjonalność Adnotate with Git Blame, aktualizacje panelu Commit Details w oknie narzędzia Git oraz obsługa sugerowanych zmian w komentarzach do pull request.

Frameworki i technologie

Lepsze wsparcie dla Next.js

W tej wersji poprawiono obsługę popularnego frameworka Next.js. Dzięki wbudowanej obsłudze React w WebStorm wszystkie kluczowe funkcje powinny już działać we wszystkich projektach Next.js. WebStorm 2022.1 dodaje obsługę niektórych elementów specyficznych dla frameworka, takich jak strony. IDE rozwiąże ścieżki używane w atrybucie href komponentów Link, a także w formularzach i innych tagach. Uzupełnianie kodu, nawigacja i refaktoryzacja również nie sprawiają problemów.

Wsparcie dla Volta

WebStorm 2022.1 otrzymał również odpowiednią integrację z Volta, menedżerem narzędzi JavaScript. Automatycznie rozpozna Yarn i npm zainstalowane przy użyciu Volta.

Wsparcie Corepack dla Yarn i Pnpm

Kolejnym elementem który znalazł sobie miejsce w tym wydaniu jest obsługa Corepack. Corepack to eksperymentalne narzędzie Node.js, które pozwala używać Yarn i pnpm bez konieczności ich instalowania. Aby z niego skorzystać należy upewnić się, że corepack enable zostało wywołane we wbudowanym terminalu – funkcja nie jest domyślnie włączona.

Ulepszenia dla Vue

WebStorm 2022.1 zawiera kilka ulepszeń dla Vue 3. Po globalnej definicji komponentów, IDE rozpozna je teraz w plikach .vue. WebStorm powinien obsługiwać składnię createApp. Ponadto poprawnie dopasuje aplikacje stworzone za pomocą createApp do powiązanych z nimi elementów.

Dodano również wsparcie dla Nuxt 3, nowej wersji frameworka Vue.

Aktualizacje dla Dockera

Nowe UI widoku Serwisów

Przerobiono interfejs użytkownika Dockera w oknie narzędzi usług. Przebudowa została wdrożona dla kontenerów, obrazów, sieci i woluminów.

Obsługa Docker Registry V2

W tej wersji dodana została obsługa Docker Registry HTTP API V2 do użytku z Docker 1.6+. Można już tworzyć proste lub chronione hasłem rejestry Docker V2 i wykonywać wszystkie zwykłe czynności, takie jak przeglądanie, wypychanie i ściąganie obrazów.

Wsparcie ESM dla konfiguracji webpack

Od teraz pomoc w kodowaniu webpack będzie działać z modułami ES w plikach webpack.config.js.

Eksportowanie diagramów UML do innych formatów

Możliwe jest teraz eksportowanie diagramów UML jako plików:

 • YEd .graphml,
 • JGraph .drawio,
 • Graphviz .dot,
 • Graphviz .dot z Pozycjami,
 • Mermaid .md,
 • Plantuml i IDEA .uml,

dzięki czemu są one kompatybilne z narzędziami innych firm. Aby wyeksportować, wystarczy użyć odpowiedniej akcji z menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Edytor

Wywoływanie komend z plików Markdown

Pliki README często opisują etapy uruchamiania aplikacji, wymieniając kilka poleceń, których należy użyć. WebStorm 2022.1 pozwoli uruchomić te polecenia bezpośrednio z pliku README – wystarczy kliknąć ikonę Uruchom po lewej stronie polecenia.

Zaktualizowany pływający pasek narzędzi edytora Markdown

Aby ułatwić formatowanie plików Markdown, przerobiono pływający pasek narzędzi, który pojawia się podczas zaznaczania tekstu. Oprócz nowego wyglądu pasek narzędzi oferuje teraz funkcję tworzenia list i rozwijane menu, które pozwala wybrać style nagłówka.

Pasek narzędzi można dostosować, dzięki czemu można go wypełnić potrzebnymi opcjami. Jest to dostępne pod: Preferencje / Ustawienia | Wygląd i zachowanie | Menu i paski narzędzi | Pływający pasek narzędzi edytora Markdown.

Kopiowanie fragmentów kodu do pliku Markdown

Dodana została akcja Kopiuj fragment kodu do bloków Markdown. Umożliwi to szybkie skopiowanie ich zawartości do schowka.

Obsługa trybu pracy próbnej w formaterze wiersza poleceń

Program formatujący wiersza polecenia obsługuje teraz tryb pracy próbnej w celu sprawdzenia poprawności plików projektu.

Ponowne formatowanie kodu w trybie LightEdit

Udoskonalono tryb LightEdit, funkcjonalność, która pozwala na edycję plików bez tworzenia lub ładowania całego projektu, o nową funkcję – można teraz ponownie sformatować kod w trybie LightEdit. Aby to zrobić, wystarczy przejść do Kod | Sformatuj kod w menu głównym lub naciśnij ⌥⌘L / Ctrl+Alt+L.

JavaScript i TypeScript

Ulepszony widok Struktury

Dzięki widokowi Struktura można szybciej badać swoje pliki i przeskakiwać do ich określonych części. W tej wersji uproszczone zostało sprawdzanie plików JavaScript i TypeScript. Symbole w pliku są teraz prezentowane w bardziej logicznej kolejności. Ponadto WebStorm będzie teraz wyświetlać ikony eksportu obok eksportowanych symboli, aby ułatwić ich rozróżnienie.

Nowe przypadki objęte akcją Join Lines

Teraz akcja łączenia wierszy lub bloków będzie działać dla zagnieżdżonych instrukcji if, dając taki sam wynik, jak szybka naprawa instrukcji Merge if. Ponadto WebStorm usunie nadmiarowe nawiasy klamrowe, gdy użyta zostanie akcja Połącz wiersze dla instrukcji if, while, for-of i innych podobnych instrukcji z blokami jednoliniowymi.

Konfigurowalne kolory podświetlania dla wyliczeń

Wprowadzono nowe opcje członków Enum i Enum w Preferencjach / Ustawieniach | Redaktor | Schemat kolorów | TypeScript. Ich wartości domyślne są dziedziczone z Class dla Enum i ze statycznych zmiennych składowych dla członków Enum.

Jakość użytkowania

Nowe okno narzędzia Powiadomienia

Zastąpiono dziennik zdarzeń WebStorm nowym oknem narzędzia Powiadomienia. Mamy nadzieję, że pomoże to w utrzymaniu lepszego przeglądu powiadomień z IDE, dzięki czemu nie przegapisz niczego ważnego.

Domyślnie nowe okno narzędzia znajduje się po prawej stronie edytora. Wszystkie powiadomienia, które się w nim pojawiają, można podzielić na dwie kategorie: Sugestie i Oś czasu.

Usprawnienia UI dla debugera

Aby zmaksymalizować użyteczną przestrzeń w oknie narzędzia Debugger, etykiety kart zostały domyślnie ukryte. Aby ponownie były widoczne lub aby dostosować ich lokalizację, należy użyć opcji Pokaż etykiety kart w Ustawieniach układu lub wywołać ją za pomocą okna dialogowego Szukaj wszędzie (⇧⇧ / Shift+Shift) z aktywnym oknem narzędzia do debugowania.

Nowy interfejs użytkownika dla ustawień podpowiedzi inkrustacji

Ustawienia Inlay Hints zawierają nowy interfejs użytkownika i zaktualizowany przepływ pracy. Można teraz skonfigurować swoje preferencje w oparciu o rodzaj podpowiedzi, które chce się, aby IDE ci dostarczało.

Zaktualizowane okno dialogowe Wyszukiwanie strukturalne i zamienianie

Okno dialogowe Wyszukiwanie strukturalne i zamiana zawiera teraz listę wszystkich szablonów, aby ułatwić nawigację między nimi. Dodaliśmy również ikonę Pin Dialog w prawym górnym rogu okna dialogowego i przenieśliśmy pola wyboru Wstrzyknięty kod i Dopasuj wielkość liter na dół panelu Szablon wyszukiwania.

Ulepszenia ułatwień dostępu

Wprowadzono aktualizacje i poprawki funkcji ułatwień dostępu WebStorm, aby lepiej dostosować się do potrzeb użytkowników.

Aby ułatwić nawigację w zakładce Dziennik, czytnik ekranu odczytuje teraz nazwy i opisy drzew gałęzi. Zapewnia komunikat głosowy, aby użyć ⌘L do poruszania się po innych filtrach dziennika. Ulepszono obsługę ułatwień dostępu dla użytkowników macOS. W tej wersji rozwiązano problem VoiceOver, który powodował wiele niepotrzebnych powtórzeń elementów listy.

Ponadto VoiceOver może teraz odczytywać listy pól kombi, a także naprawiono nieprawidłowe położenie kursora VoiceOver podczas pracy na monitorze zewnętrznym.

Możliwość równomiernego podziału edytora

Kontrola wersji

Poprawiono funkcjonalność Adnotacji za pomocą Git Blame, aby ułatwić badanie wprowadzonych zmian. IDE podkreśla różnice w liniach bezpośrednio w edytorze po najechaniu kursorem na adnotację i otwiera kartę Dziennik pod oknem narzędzia Git po kliknięciu.

Definiowane zewnętrzne narzędzia do porównywania i scalania

WebStorm 2022.1 umożliwia teraz określanie różnych zewnętrznych narzędzi do porównywania i scalania w zależności od typu pliku. Aby je skonfigurować, należy przejść do Preferencje / Ustawienia | Narzędzia | Porównaj i scal | Narzędzia różnic zewnętrznych.

Zaktualizowano okienko szczegółów zatwierdzenia w oknie narzędzia Git

Okienko szczegółów zatwierdzenia zawiera teraz informacje o podpisach GPG i stanie kompilacji. Wcześniej te dane były wyświetlane tylko jako kolumna w dzienniku Git.

Sugerowane zmiany w komentarzach do żądania ściągnięcia

Teraz łatwiej jest pracować z sugerowanymi zmianami w WebStorm. Dodano możliwość stosowania lub zatwierdzania zmian w komentarzach żądania ściągnięcia lokalnie bezpośrednio w IDE. Aby zobaczyć komentarze, należy przejść do okna narzędzia Pull Requests i kliknąć dwukrotnie żądane pull request.