WebStorm 2022.1.1


WebStorm 2022.1.1, pierwsza aktualizacja z poprawami błędów dla obecnej wersji, jest już dostępna. Zawiera poprawy jak i ulepszenia, między innymi obsługę Vite i niapawę błędu wpływającego na uruchamianie i debugowanie skryptów npm.

Wsparcie Vite

Vite jest to stosunkowo nowe narzędzie poprawiające jakość pracy z front – endem. Składa się z dwóch głównych części: serwera deweloperskiego, który obsługuje pliki źródłowe za pośrednictwem natywnych modułów ES oraz polecenia kompilacji, które łączy kod z pakietem zbiorczym, który jest wstępnie skonfigurowany do generowania wysoce zoptymalizowanych zasobów statycznych do produkcji. W tej wersji dodano obsługę mapowania ścieżki tsconfig.json/jsconfig.json w tagach stylu Vue.

Inne zmiany

  • Naprawiono błąd powodujący, że WebStorm nie działał poprawnie podczas uruchamiania i debugowania skryptów npm.
  • Wdrożono kilka ulepszeń dla Vue.
  • Tagi @tailwind i @apply są teraz rozpoznawane w plikach .sass.
  • Zaktualizowano dołączoną wersję TypeScript do v4.6.
  • Naprawiono zastosowania opcji ESLint.
  • WebStorm będzie teraz automatycznie sugerował ścieżkę do menedżera pakietów, jeśli wybrany zostanie zdalny interpreter Node.js.
  • Rozwiązano problem polegający na wyłączeniu sortowania kart alfabetycznie, gdy karty były przeciągane i upuszczane w innym oknie edytora.