WebStorm 2022.2 EAP 1


WebStorm 2022.2 znajduje się już w fazie wczesnego dostępu. Wersja 2022.2 będzie się w dużym stopniu skupiać na poprawach błędów, nadal jednak rozwijając nowe możliwości.

Wsparcie Vue 3 dla makra kompilatora withDefaults

Obecne wsparcie dla Vue 3 jest ciągle rozwijane, w tym wydaniu dodając między innymi makro withDefaults.

Koniec wsparcia dla AngularJS

AngularJS nie będzie już więcej rozwijany w IDE od JetBrains. Oznacza to zakończenie prac nad rozwojem wsparcia, czy naprawami błędów. AngularJS zostaje zastąpiony Angular.

W WebStorm czy innych IDE od JetBrains wsparcie dla AngularJS jest nadal dostępne głównie poprzez plugin Angular i AngularJS. Ponadto obie te wersje są dostępne na github wraz z upublicznionym kodem źródłowym.

Wskaźnik rozmiaru czcionki przy przybliżaniu

Teraz w przypadku przybliżania lub oddalania widoku edytora pojawi się informacja o obecnej wielkości czcionki. Obok pojawi się przycisk umożliwiający przywrócenie jej wielkości do domyślnych rozmiarów.

Runtime JetBrains

Wraz z wczesnym dostępem WebStorm 2022.2, Runtime zostaje zmieniony z wersji 11 na 17. Poczynając od tej wersji wszystkie następne będą bazować na Runtime 17.

Oznacza to między innymi bardziej płynną oraz szybszą pracę z operacjami w IDE, czy lepsze działanie na systemie macOS. Dzięki OpenJDK LTS wersja 17 jest również bezpieczniejsza w użyciu.

Wyłączanie automatycznego zamykania bloku

Teraz jest to możliwe poprzez użycie klawisza Enter. Odpowiednia opcja znajduje się też pod Preferences / Settings | Editor | General | Smart Keys.

Łatwiejszy dostęp do ustawień dokańczania kodu

Ustawienia dokańczania kodu są teraz dostępne również poprzez okno podpowiedzi w edytorze. Umożliwia to szybszy dostęp do ustawień w przypadku potrzeby przeprowadzenia zmian.

Pole opisu dla zakładek pamięciowych

W tym wydaniu zawarto wieloletnią prośbę o nową funkcję i wprowadzono pole opisu do okna dialogowego Dodaj zakładkę mnemonikową, które można wywołać za pomocą ⌥F3 / Ctrl+F11. Dzięki temu można teraz szybko dodać opis do różnych zakładek pamięciowych.