WebStorm 2022.2 EAP #2


Kolejne wydanie EAP dla WebStorm 2022.2 jest już dostępne. A oto co znajdziemy w nim nowego:

Połącz wszystkie okna projektu na MacOS

Wprowadzono dla użytkowników macOS możliwość łączenia wszystkich otwartych okien projektów w jedno, zamieniając je w karty. Wykonać to można przechodząc do okna | Scal wszystkie okna projektu.

Pasek postępu klonowania repozytorium na ekranie powitalnym

Zaktualizowano sposób wyświetlania postępu repozytorium klonowania na ekranie powitalnym IDE. Pasek postępu jest teraz wyświetlany bezpośrednio na liście projektów, dzięki czemu jest bardziej przejrzysty i łatwiejszy w użyciu.

Adresy URL w wartościach ciągów JSON i YAML

Pliki JSON i YAML mają teraz automatycznie wstawiane odwołania internetowe do wartości zaczynających się od http:// i https://. Można teraz otworzyć taki link w przeglądarce internetowej za pomocą ⌘B / Ctrl+B.