GoLand 2022.2 EAP


Pierwsze wydanie EAP dla GoLand 2022.2 jest już dostępne. A w nim:

Wsparcie dla zlecenia go:linkname

Wytyczna go:linkname juest już obsługiwana. Nieprawidłowo działający błąd Missing function body został naprawiony.

Wsparcie dla ograniczeń kompilacji Unix

GoLand teraz wspiera nowy tag unix który pasuje do jakiegokolwiek systemu Unix lub o niego opartego.

Typy ogólne

W tym wydaniu typy oraz ich parametry są dalej rozwijane. W tym wydaniu dodano następujące inspekcje:

  • Używanie typu ogólnego bez tworzenia instancji.
  • Niezgodności między argumentami i parametrami.
  • Użytkowanie danego typu jako parametru typu.
  • Konwersję typu na typ ogólny, w którym brakuje wyrażenia do przekonwertowania.

Dokumentacja

Dodano kilka nowych funkcji związanych z dokumentacją, które będą szczególnie przydatne dla osób nieznających języka.

Etykietki narzędzi dla słów kluczowych Go

Dla każdego z 25 słów kluczowych Go GoLand wyświetla teraz odpowiednią etykietkę słowa kluczowego przedstawiającą semantykę. Etykietki narzędzi zawierają łącza do specyfikacji i innych odpowiednich zasobów.

Dokumentacja dla typów kanałów

Wyświetlane są teraz teraz informacje o kierunku kanału. Dane te są przedstawiane w etykietkach narzędzi w trzech miejscach: po najechaniu kursorem na słowo kluczowe chan , przy operacjach wysyłania i odbierania kanałów oraz we wszystkich odniesieniach do typów kanałów.

Interfejs użytkownika

Akcja Scal wszystkie projekty na macOS

Dla użytkowników macOS wprowadzono możliwość scalania wszystkich otwartych okien projektów poprzez przekształcenie ich w zakładki w jednym oknie. Dostępne jest to pod: okna | Scal wszystkie okna projektu.

Wskaźnik rozmiaru czcionki podczas powiększania

Przy pomniejszaniu lub powiększaniu kodu w edytorze widoczny jest teraz wskaźnik pokazujący bieżący rozmiar czcionki i opcję przywrócenia domyślnego.

Nowe pole opisu dla zakładek mnemonicznych

W GoLand można tworzyć zakładki z cyframi (od 0 do 9) lub literami (od A do Z). Są to tak zwane zakładki mnemoniczne. Przy zaznaczeniu pliku lub wiersza za pomocą mnemonicznej zakładki, odpowiednia litera lub cyfra pojawi się obok pliku lub wiersza z ramką wokół niego.

Zintegrowano pole Opis w oknie dialogowym Dodaj zakładkę mnemoniczną, dzięki czemu można dodać opcjonalny opis do swojej zakładki.

Pasek postępu klonowania repozytorium

Zaktualizowany został sposób wyświetlania postępu repozytorium klonowania na ekranie powitalnym IDE. Teraz pasek postępu jest wyświetlany bezpośrednio na liście projektów.

Edytor

Wyłączanie automatycznego zamykania komentarzy blokowych

Można teraz wyłączyć automatyczne zamykanie komentarzy blokowych po naciśnięciu klawisza Enter. Należy przejść do Ustawienia / Preferencje | Redaktor | Smart Keys i odznaczyć pole wyboru Zamknij komentarz blokowy w sekcji Enter.

Szybszy dostęp do ustawień wypełniania kodu

Dostęp do ustawień uzupełniania kodu można teraz uzyskać za pomocą przycisku menu z pionowym wielokropkiem w wyskakującym okienku uzupełniania kodu. Ustawienia uzupełniania kodu znajdują się w Preferencje / Ustawienia | Redaktor | Ogólny.

Zmiana Runtime

Wraz z tym wydaniem EAP zmieniony zostaje JetBrains runtime z wersji 11 na 17. Oznacza to większe bezpieczeństwo oraz poprawę pracy na narzędziach IDE od Jetbrains.