WebStorm 2022.1.2 jest już dostępny


WebStorm 2022.1.2, czyli druga aktualizacja z poprawkami błędów dla WebStorm 2022.1, jest już dostępna.

Oto najważniejsze poprawki w wersji 2022.1.2:

  • Naprawiono błąd regresji powodujący, że ESLint 8.0 nie działał z Yarn PnP.
  • Rozwiązano problem z nieprawidłową oceną typu potoku wartości klucza w Angular.
  • Rozwiązano kilka problemów ze schematami kątowymi (WEB-55218 i WEB-55659).
  • Dodano obsługę makra kompilatora Vue 3 withDefaults (WEB-52128).
  • Naprawiono błąd regresji powodujący, że czekanie nie było podświetlane jako słowo kluczowe w blokach