GoLand 2022.1.2


Drugie już wydanie do GoLand 2022.1, jest już dostępne, a wraz z nim poprawy błędów oraz zmiany w pracy z generykami.

Generyki

Zgłoś nieużywany parametr typu

Pojawiła się nowa inspekcja, która zgłasza nieużywane parametry typu. Są one wyszarzone, a po najechaniu na nie wyświetlane jest ostrzeżenie.

Uzupełnianie parametru typu podczas wpisywania odbiorcy metody

GoLand automatycznie wstawia identyfikator parametru typu podczas wpisywania odbiorcy podczas tworzenia metody (może to być dowolna litera, ale zwykle jest taka sama jak w deklaracji typu).

Ulepszenia i poprawki błędów

Ta kompilacja zawiera kilka ważnych poprawek:

  • GoLand wyświetla błąd przy próbie użycia interfejsu z parametrami typu.
  • Poprawnie wyświetlany jest błąd, jeśli brakuje ograniczenia typu.