PhpStorm 2022.2 EAP #4


Podświetlanie nieudanych testów

Gdy test się nie powiedzie, linia generująca błąd zostaje podświetlona, aby ułatwić znalezienie miejsca gdzie wystąpił problem.

Klikalne adresy URL w wartościach tekstowych PHP, JSON, YAML i .properties

Adresy URL w ciągach PHP są teraz klikalne, aby otworzyć taki adres, należy przytrzymać cmd lub ctrl i w niego kliknąć.

Co więcej, to samo działa w przypadku plików JSON, YAML i .properties.

Alternatywna konfiguracja php.ini dla poszczególnych środowisk wykonawczych

Można teraz określić alternatywne pliki php.ini dla poszczególnych środowisk wykonawczych, dzięki czemu dostępny będzie dedykowany plik konfiguracyjny dla każdego środowiska wykonawczego. Jest to dostępne po przejściu do Ustawienia / Preferencje | PHP, gdzie można skonfigurować interpretery CLI.

Ustawienia uzupełniania kodu dostępne w oknie uzupełniania kodu

Można teraz uzyskać dostęp do ustawień uzupełniania kodu i skonfigurować swoje preferencje bezpośrednio za pomocą przycisku menu z trzema pionowymi kropkami w wyskakującym okienku uzupełniania kodu.

Nowe pole opisu dla zakładek mnemonicznych

Zintegrowano pole Opis w oknie dialogowym Dodaj zakładkę mnemoniczną, dzięki czemu można od razu dodać opcjonalny opis do zakładki.