IntelliJ IDEA 2022.2 EAP 6


Kolejna już wersja wczesnego dostępu dla IntelliJ IDEA jest dostępna. A w niej między innymi uruchamianie bieżących plików, import zaufanych certyfikatów SSL, ulepszony profiler i więcej.

Dostępność

Uruchamianie bieżącego pliku

Wprowadzono ulepszoną wersję funkcji Uruchom bieżący plik, która jest dostępna w widżecie Uruchom/Debuguj. Zawiera teraz dodatkowe menu, które oferuje odpowiednie programy uruchamiające wraz z akcją Uruchom z parametrami, która umożliwia dostrojenie parametrów konfiguracji uruchamiania przed uruchomieniem pliku.

Poprawiona konfiguracja do podświetlania inspekcji

Nowe menu umożliwia teraz konfigurację i dostosowywanie sposobów wyświetlania inspekcji. Podświetlanie w edytorze zawiera pole wyboru, które w wygodny sposób pokazuje wszystkie dostępne style zaznaczania.

Bezpieczeństwo

Import zaufanych certyfikatów SSL

IntelliJ IDEA może teraz pomóc w importowaniu zaufanych certyfikatów SSL z magazynów zaufania systemu. Automatycznie użyje niestandardowych certyfikatów specyficznych dla danego środowiska korporacyjnego. Nie są wymagane żadne dodatkowe działania – wszystko powinno od razu działać.

Profiler

Wsparcie dla funkcji Kotlin w tekście

Funkcje wbudowane Kotlin są teraz wyświetlane wraz z innymi na wykresie Flame, drzewie połączeń i liście metod, co pozwala zobaczyć ich czas procesora i zoptymalizować go, jeśli to konieczne. W tym momencie ta funkcja działa tylko dla opcji Rozpocznij profilowanie, ale trwają prace nad dodaniem jej również do trybu Dołącz.

Edytor

Nowy panel powiadomień do strojenia skojarzeń typów plików

Gdy plik zostanie wykryty jako zwykły tekst i nie ma odpowiedniego podświetlenia, IDE zasugeruje teraz zresetowanie potencjalnie niechcianego skojarzenia typu pliku bezpośrednio z edytora. Oznacza to przyśpieszenie pracy bez niepotrzebnego przechodzenia do ustawień preferencji.