PhpStorm 2022.2.1


Ta wersja zawiera poprawki dotyczące możliwego zawieszenia się z powodu błędu związanego z com.jetbrains.php.lang.psi.elements.impl.VariableImpl#VISITOR_RESULT_CACHE_LOCK oraz naprawę innego skrajnego przypadku problemu Xdebug.

Inne zmiany:

  • Dodano aliasy Vite w obsłudze vite.config.
  • Dodano opcję Rozpocznij nasłuchiwanie połączeń debugowania PHP na głównym pasku narzędzi w nowym interfejsie użytkownika.
  • Naprawiono nazwę zakładki Terminal resetującą się podczas aktywacji.
  • Naprawiono sugerowanie nieprawidłowych importów z powodu częściowej obsługi pól eksportu w package.json.
  • Naprawiono formatowanie stylu kodu dla php „Połączone wywołania metod” -> „Umieść „;” w nowej linii” podczas przypisywania do zmiennej.
  • Naprawiono Inspekcję dla znaków spoza ASCII nie działającą poprawnie dla komentarzy wewnątrz tablic.
  • Naprawiono „Bezpośrednie wywołanie elementu cechy statycznej jest przestarzałe” błędnie podkreślające późne wywołania statycznego wiązania.
  • Naprawiono szybką poprawę w dostępie do członków cech statycznych Zamień na „self::” gdzie dostęp nie powoduje rozpoczęcia inspekcji.
  • PhpStorm nie będzie już sugerował uruchamiania Rectora, gdy w projekcie nie znajdzie pliku konfiguracyjnego.
  • Rektor: używanie najbliższej konfiguracji rektora podczas uruchamiania rektora z drzewa projektu za pomocą prawego przycisku myszy.