Archiwum dnia: 23 sierpnia 2022


Ta wersja zawiera poprawki dotyczące możliwego zawieszenia się z powodu błędu związanego z com.jetbrains.php.lang.psi.elements.impl.VariableImpl#VISITOR_RESULT_CACHE_LOCK oraz naprawę innego skrajnego przypadku problemu Xdebug. Inne zmiany: Dodano aliasy Vite w obsłudze vite.config. Dodano opcję Rozpocznij nasłuchiwanie połączeń debugowania PHP na głównym pasku narzędzi w nowym interfejsie użytkownika. Naprawiono nazwę zakładki Terminal resetującą się […]

PhpStorm 2022.2.1


WebStorm 2022.2.1, pierwsza aktualizacja z poprawkami błędów dla wersji 2022.2, jest już dostępna! Zawiera wiele ulepszeń, w tym obsługę aliasów Vite i poprawki dla Vue 3 i Angular 14. Lepsze wsparcie Vite WebStorm obsługuje teraz aliasy Vite i zawiera nową sekcję, w której można dostosować sposób wykrywania plików konfiguracyjnych Vite. […]

WebStorm 2022.2.1