DataSpell 2022.3.1


Uproszczona synchronizacja ustawień

W DataSpell 2022.3.1 wtyczka Settings Sync synchronizuje ustawienia interfejsu użytkownika, mapy klawiszy, styl kodu, schematy kolorów i dołączone wtyczki we wszystkich instancjach IDE połączonych z kontem JetBrains. Wtyczka Settings Sync zastępuje zarówno wtyczki IDE Settings Sync, jak i Settings Repository.

Odgadywanie nazw kolumn ( W skryptach Python )

Uzupełnianie kodu będzie teraz odgadywać nazwy kolumn dla Pandas DataFrames w skryptach Pythona. Podczas uruchamiania skryptów w interaktywnych konsolach Pythona nazwy kolumn będą sugerowane przy użyciu notacji kropki lub nawiasu.

Bez problemów z widżetami

Widżet interpretera pokazuje interpreter skonfigurowany dla dołączonego folderu. Właściwy interpreter jest teraz wyświetlany nawet wtedy, gdy użytkownik pracuje w terminalu lub konsoli Pythona. Wcześniej widżet czasami pokazywał niewłaściwy interpreter, ponieważ reagował tylko na aktywny edytor lub wybór pliku/folderu obszaru roboczego.

Wprowadzenie w DataSpell

Można teraz ukończyć pełny przewodnik wprowadzający do DataSpell. Wystarczy wybrać Pomoc > Dowiedz się o funkcjach IDE z menu głównego, aby rozpocząć prezentację. Udanej podróży!