WebStorm 2022.3.1 już dostępny


Pierwsza aktualizacja przygotowana dla WebStorm 2022.3 zawiera głównie poprawy błędów, jednoczenie dodają nowe elementy.

Wsparcie Prisma ORM

WebStorm wspiera już Prisma ORM. Jak na razie wymaga to specjalnego pluginu, ale w przyszłości ma to zostać zniesione.

Obejmuje pełną obsługę składni języka schematu Prisma z podświetlaniem semantycznym, uzupełnianiem kodu, automatycznym wstawianiem nawiasów klamrowych i cytatów oraz refaktoryzacją Zmień nazwę.

Naprawy błędów Vue

Naprawiono wiele błędów związanych z Vue, oto najważniejsze z nich:

 • Rozwiązano problem, który powodował, że w oknie narzędzia Błędy były wyświetlane fałszywe ostrzeżenia o deklaracjach importu używanych w <script setup>.
 • Dodano obsługę wnioskowania o typie dla zmiennej zakresu v-slot.
 • Naprawiono błędy powodujące nieprawidłowe umieszczanie instrukcji importu w komponentach Vue.
 • Naprawiono problem, który powodował, że autouzupełnianie rekwizytów komponentu Vue nie działało z deklaracjami d.ts generowanymi przez vue-tsc.

Ulepszenia dla Vitest

 • Można teraz uruchamiać testy w źródle z rynny.
 • Można także uruchamiać testy za pomocą Docker i ponownie uruchamiać nieudane testy w WSL i Docker.
 • Naprawiono błąd, który powodował zacinanie się zegarka Vitest po zmianie nazwy testu na istniejącą nazwę testu.

Zauważalne zmiany

 • Naprawiono problem polegający na tym, że akcje przy zapisywaniu nie działały zgodnie z oczekiwaniami.
 • Rozwiązano problem z przyciskiem Ukryj, który nie minimalizował okna narzędzia debugowania, gdy otwarta jest karta Konsola debugera.
 • Naprawiono dwa błędy związane z Angular.
 • Dwukrotne kliknięcie nagłówka okna zadziała zgodnie z oczekiwaniami i zmaksymalizuje rozmiar okna w systemie macOS.
 • Dodano opcję wyświetlania kart edytora w wielu wierszach w nowym interfejsie użytkownika.