WebStorm 2023.1 EAP 1


Udoskonalenia nowego interfejsu użytkownika

WebStorm 2022.3 wprowadził możliwość przejścia do nowego interfejsu użytkownika za pomocą opcji Włącz nowy interfejs użytkownika w Preferencje / Ustawienia | Wygląd i zachowanie | Nowy interfejs użytkownika.

Zmiany dotyczące nowego UI:

  • Naprawiono zachowanie przycisków okna narzędzi. Przyciski pojawiają się po najechaniu kursorem na elementy okna i znikają po przesunięciu kursora.
  • Nazwa pliku, nad którym trwają prace, jest teraz wyświetlana na pasku tytułowym nowego interfejsu użytkownika, gdy zakładki edytora są ukryte.
  • Dodano akcję pobierania do wyskakującego okienka Branches.

Zmienione rozwiązanie do synchronizacji ustawień

Rozwiązanie synchronizacji ustawień nie rozróżniało różnych IDE. Oznaczało to, że ustawienia skonfigurowane w jednym IDE, takie jak wtyczki, byłyby synchronizowane we wszystkich twoich IDE.

Aby rozwiązać ten problem w WebStorm 2023.1, wprowadzono opcję Włącz synchronizację różnych typów IDE w Preferencje/ Ustawienia | Synchronizacja ustawień. Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie synchronizacji ustawień między różnymi produktami IDE. Jest domyślnie wyłączona, więc ustawienia będą synchronizowane tylko między identycznymi produktami.

Poprawy UI

Pełne przybliżenie IDE

Teraz możliwe jest powiększanie i pomniejszanie WebStorm, zwiększanie lub zmniejszanie rozmiaru wszystkich elementów interfejsu użytkownika jednocześnie. Jest to dostępne w Widok | Wygląd i Dostosuj skalowanie IDE.

Nowe Zapamiętaj rozmiar dla każdego ustawienia okna narzędzia

Wprowadzono nową opcję układu, która pozwala ujednolicić szerokość bocznych okien narzędzi lub zachować możliwość swobodnego dostosowywania ich rozmiarów podczas dostosowywania układu. Nowe pole wyboru Zapamiętaj rozmiar dla każdego okna narzędzia jest dostępne w Preferencje / Ustawienia | Wygląd | Wygląd i zachowanie | Okna narzędziowe.

W nowym interfejsie ustawienie to jest domyślnie wyłączone, co oznacza, że ​​okna narzędzi są wyświetlane z ujednoliconą szerokością, a ich rozmiary pozostają niezmienione podczas przełączania się między nimi. W starym interfejsie opcja ta jest włączona, więc okna narzędzi mają domyślnie różne szerokości, chociaż można je wyrównać w dowolnym momencie, po prostu wyłączając to ustawienie.

Nowa funkcjonalność Angular

Dodano nową funkcję dla Angular w WebStorm 2023.1. W wypadku kiedy praca zawiera globalne i eksportowane symbole w szablonie Angular, WebStorm automatycznie doda ich import do danego komponentu po ukończeniu kodu lub gdy zostanie użyta szybka poprawka.

Zmiany Markdown

Nowa akcja ponownie formatująca tabele w plikach Markdown

Nowa akcja intencji pozwala poprawić formatowanie tabel w plikach Markdown. Dostęp do szybkiej poprawki można uzyskać za pomocą skrótu Akcje kontekstowe (⌥ ⏎ / Alt+Enter) lub naciskając ikonę żarówki i wybierając z listy opcję Przeformatuj tabelę.

Akcja wypełnij akapit dla plików Markdown

Akcja edytora Wypełnij akapit jest teraz obsługiwana dla plików Markdown, co ułatwia dzielenie długich tekstów na kilka wierszy o równej szerokości. Aby to zrobić, wystarczy ustawić kursor wewnątrz akapitu, który będzie edytowany i wywołać akcję z menu Edycja lub wyszukać polecenie Wypełnij akapit za pomocą funkcji Znajdź akcję (⇧⌘A / Ctrl+Shift+A) i ją wykonać.

Nowa strona ustawień Smart Keys dla Markdown

Dodano dedykowaną stronę do konfigurowania i edytowania preferencji Markdown w Preferencje / Ustawienia | Edytor | Ogólne | Inteligentne klucze. Ta strona powinna ułatwić zarządzanie preferencjami, ponieważ zapewnia osobne pola wyboru dla różnych funkcji edytora, zastępując pojedyncze pole wyboru poprzednio przechowywane w Preferencje / Ustawienia | Języki i frameworki.

Inne zmiany

  • Dodano obsługę płaskiej konfiguracji ESLint. pliki konfiguracyjne eslint.config.js są teraz wykrywane.
  • Dodano szybką poprawkę tworzenia selektora dla className w JSX.