Archiwum dnia: 23 stycznia 2023


Program wczesnego dostępu do PyCharm 2023.1 zostaje otwarty. Pierwsza kompilacja PyCharm 2023.1 EAP zawiera szereg udoskonaleń interfejsu użytkownika IDE, poprawioną obsługę plików Markdown, ulepszenia VCS i nie tylko. Python 3.12 Python w wersji 3.12 został dodany do listy wspieranych wersji Pythona. UI Pełny zoom IDE Teraz można całkowicie powiększać i […]

PyCharm 2023.1 EAP


Udoskonalenia nowego interfejsu użytkownika WebStorm 2022.3 wprowadził możliwość przejścia do nowego interfejsu użytkownika za pomocą opcji Włącz nowy interfejs użytkownika w Preferencje / Ustawienia | Wygląd i zachowanie | Nowy interfejs użytkownika. Zmiany dotyczące nowego UI: Naprawiono zachowanie przycisków okna narzędzi. Przyciski pojawiają się po najechaniu kursorem na elementy okna […]

WebStorm 2023.1 EAP 1