CLion 2022.3.2


Najważniejsze elementy tej aktualizacji to:

 • Ponowne formatowanie przy zapisywaniu za pomocą ClangFormat znów działa zgodnie z oczekiwaniami.
 • W systemie Windows CLion nie przerywa już kompilacji projektu za pomocą łańcucha narzędzi programu Visual Studio, gdy używany jest plik CMAKE_TOOLCHAIN_FILE.
 • Naprawiono nieprawidłowe ostrzeżenie kodu, które występowało w zestawie narzędzi GCC w systemie macOS.
 • Wydajność:
  • Poprawiono wydajność analizy kodu w CLion.
  • Poprawioono wydajność analizowania wyników pokrycia, które działało wolno w trybie zdalnym.
  • W przypadku łańcucha narzędzi Docker CLion poprawnie przechwytuje teraz zakończenie wykonywania zadania w tle.
 • Aktualizacja CLion 2022.3.2 jest już dostępna dla platformy Linux.
 • W systemie macOS Ventura migotanie w trybie pełnoekranowym zostało wyeliminowane.
 • Zachowanie wtyczki Synchronizacja ustawień zostało zaktualizowane. Synchronizacja ustawień w różnych produktach IDE jest teraz domyślnie wyłączona i można ją włączyć za pomocą pola wyboru w Ustawienia/Preferencje | Synchronizacja ustawień.
 • Otwarcie terminala za pomocą niestandardowego skrótu lub niedomyślnej mapy klawiszy nie powoduje już drukowania niepotrzebnych symboli w wierszu polecenia.