Archiwum dnia: 28 stycznia 2023


Uruchamianie plików scratch z niestandardowymi pakietami bibliotek Można teraz uruchamiać pliki scratch z niestandardowymi zależnościami biblioteki Go. Kiedy kod zostanie skopiowany z pliku projektu do pliku tymczasowego i uruchomiony, GoLand utworzy konfigurację Uruchom z flagą -overlay. Ta flaga jest używana z plikiem JSON, który odwzorowuje ścieżki plików na go.mod i […]

GoLand 2023.1 EAP 2


Najważniejsze elementy tej aktualizacji to: Ponowne formatowanie przy zapisywaniu za pomocą ClangFormat znów działa zgodnie z oczekiwaniami. W systemie Windows CLion nie przerywa już kompilacji projektu za pomocą łańcucha narzędzi programu Visual Studio, gdy używany jest plik CMAKE_TOOLCHAIN_FILE. Naprawiono nieprawidłowe ostrzeżenie kodu, które występowało w zestawie narzędzi GCC w systemie […]

CLion 2022.3.2