PhpStorm 2023.1 EAP 2


Jest to wydanie skupiające się na poprawieniu działania oraz użytkowania z programu.

Lepsza wydajność

Skanowanie plików do indeksu w mądrym trybie

Poprawiono czas ładowania IDE poprzez wykonanie skanowania w trybie mądrym, który znacząco przyśpiesza cały proces.

W trakcie otwarcia projektu PhpStorm użyje istniejącej pamięci podręcznej projektu zapisanej z poprzedniej sesji i będzie szukał nowych plików do zindeksowania. Jeżeli żadne nie zostaną wykryte, IDE będzie gotowe do pracy.

Nowa sugestia IDE do skonfigurowania ustawień Windows Defender

Skany Windows Defender przeprowadzane w czasie rzeczywistym mogą znacząco zredukować wydajność IDE. Aby tego uniknąć, PhpStorm będzie sugerował dodanie konkretnych folderów do listy wyjątków Windows Defender.

Poprawy użytkowania dla PHP

Opisy dla trybów otwarcia plików w oknie finalizowania

W poprzednim wydaniu PHP dodano opisy dla różnych formatów funkcji dat.

W PhpStorm 2023.1 format data-czas, gdzie to możliwe, jest wyświetlony w funkcjach Carbon, podobnie jak w funkcjach data-czas obecnych w WordPress.

W nadchodzącym wydaniu dodane będą również opisy trybów plików, takich jak r+, a, w, itd.

Więcej szablonów

Dodano więcej szablonów dostępnych bezpośrednio w trakcie pisania, w tym:

  • fun jako szablon funkcji,
  • fori jako indeksowane pętle for,