PyCharm 2023.2.3


PEP 701: Formalizacja ciągów f

Aby uwzględnić tę zmianę, PyCharm dostosuje swoje inspekcje, aby umożliwić ponowne użycie cudzysłowów, podziałów wierszy, sekwencji i komentarzy wewnątrz f-string w Pythonie 3.12. Ponadto istniejące akcje intencji dla literałów łańcuchowych, takie jak konwersja między różnymi typami cudzysłowów, działają teraz zgodnie z nową składnią.

Poniżej znajdują się najbardziej znaczące poprawki w nowej wersji:

  • IDE wyświetla teraz domyślnie tylko jeden kontekst Kubernetes, a konteksty można dodawać i usuwać w razie potrzeby. Zapobiega to zawieszaniu się IDE z powodu niepotrzebnego odświeżania wszystkich kontekstów z plików kubeconfig.
  • Błąd Access is allowed from Event Dispatch Thread (EDT) only nie powoduje już nieprawidłowego działania IDE podczas otwierania niektórych plików.
  • Formatowanie kodu działa zgodnie z oczekiwaniami w trybie LightEdit.