PyCharm 2023.2.4


Ta wersja wprowadza następujące udoskonalenia:

  • Bezwzględne ścieżki katalogów w oknie narzędzia Commit nie zajmują już zbyt wiele miejsca w wyniku nadmiarowego replikowania ścieżek nadrzędnych. [IDEA-326271].
  • Rozwiązaliśmy problem, który uniemożliwiał kopiowanie tekstu z edytora na komputerze lokalnym i wklejanie go do edytora na Pulpicie zdalnym Windows. [IDEA-313776]. Jeśli korzystasz ze starszych wersji systemu Windows Server, możesz przejść do Plik | Ustawienia | Ustawienia zaawansowane i wybrać opcję Wklej w pozycji kursora zamiast wklejania wiersza skopiowanego bez zaznaczenia. To obejście naprawi problem z synchronizacją schowka. Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z najnowszego klienta Pulpitu zdalnego systemu Windows.