IntelliJ IDEA 2019.2


Główne nowości w IntelliJ IDEA 2019.2:

  • Java: Java 13 pojawi się we wrześniu, a IntelliJ IDEA już wita funkcje podglądu Java 13. Zapewnia obsługę podglądu Switch Expressions i jego nowej składni, a także podgląd bloków tekstu.
  • Narzędzia profilowania: wyczekiwana zmiana! IntelliJ IDEA 2019.2 jest teraz zintegrowany z Java Flight Recorder w systemach Windows, MacOS i Linux oraz z Async-profilerem na MacOS i Linux.
  • Okno narzędzia Usługi: Spotkaj się z nowym oknem narzędziowym Usługi, które zapewnia pojedyncze miejsce do przeglądania wszystkich połączeń, a także uruchamia konfiguracje dostosowane do raportowania widoku usług.
  • Edytor: zarządzanie wszystkimi stylami kodu za pomocą pliku EditorConfig.