CLion 2019.3


W najnowszej wersji CLion:

  • Poprawiono wydajność środowiska
  • Poprawiono wsparcie generatora Ninja oraz narzędzi CMake
  • Teraz można zmieżyć pokrycie kodu dzięki integracji z narzędziami llvm-cov/gcov 
  • LLDB, GDB oraz zdalny serwer GDB.