GoLand 2020.2


GoLand 2020.2 wprowadza nowe funkcje dla modułów Go, nowe sposoby przeglądania i rozwiązywania problemów w kodzie oraz zestaw do przeglądu kodu. Oprócz tego znajdziesz nowe funkcje edycji kodu, takie jak długo oczekiwana funkcja Add Caret Per Selected Line, eksperymentalne wsparcie dla typów generycznych, możliwość udostępniania kodu do Go Playground z edytora, aktualizacje kontroli wersji, w tym wsparcie WSL 2 dla Gita na Windowsie i nie tylko!


Udoskonalenia Go Modules

Zaczynając od Go 1.15, można zmienić domyślną lokalizację pamięci podręcznej modułów z $GOPATH/pkg/mod na inny folder przy użyciu nowej zmiennej środowiskowej GOMODCACHE.

Dla plików go.mod jest już dostępna akcja komentowania (Ctrl+/ na Windowsie/Linuxie i ⌘/ na macOS).

GoLand teraz natychmiastowo dodaje zamykającą klamrę zaraz po tym jak zostanie wpisana otwierająca dla instrukcji replace, exclude i require .


Usprawnienia edytora kodu

IDE wyświetla odwołania z komentarzy do powiązanych deklaracji na poziomie pakietu i umożliwia przejście do nich za pomocą akcji Navigate to Declaration lub Usages action(⌘B na macOS i Ctrl+B/ na Windows/Linux).

Nowy widżet inspekcji pokazuje liczbę ostrzeżeń, błędów i literówek w bieżącym pliku w prawym górnym rogu edytora kodu. Można przejść przez nie za pomocą ikon strzałek lub akcji Next Error (F2).
Widżet umożliwia skonfigurowanie poziomu podświetlania (wybór spośród brak, tylko błędy lub wszystkie problemy), zmianę poziomu istotności inspekcji i przełaczanie go na widok kompaktowy, aby nie rozpraszał użytkownika.

Edytowanie kodu

Aby wyświetlić podgląd wyniku zamierzonej akcji lub szybkiej poprawki przed zastosowaniem go w kodzie, można wywołać akcję Show Context Actions za pomocą skrótu Alt + Enter, wystarczy wybrać wymaganą akcję lub szybką poprawkę i nacisnąć ⌥+Space dla macOS lub Ctrl + Shift + I dla systemu Windows i Linux.

Nowa akcja Add Caret Per Selected Line tworzy znaki na końcu każdej wybranej linii i usuwa zaznaczenie linii. Wywołuje się tą akcję za pomocą skrótu Alt + Shift + G w systemie Windows / Linux lub ⌥⇧G dla systemu macOS.


Aktualizacja bazodanowa

Teraz, gdy są ogromne wartości w komórkach, można je przeglądać lub edytować w osobnym panelu. Można rónież przełączyć tryb miękkiego zawijania za pomocą paska narzędzi po prawej stronie.

Począwszy od tej wersji, można przejrzeć zapytanie reprezentujące zmiany w edytorze danych. Jest teraz przycisk DML, który jest aktywny, jeśli istnieją oczekujące zmiany.
Pojawi się okno dialogowe z podglądem DML. To zapytanie nie jest dokładnym kodem SQL, który zostanie uruchomiony w celu zmodyfikowania danych, ponieważ GoLand używa sterownika JDBC do aktualizacji tabel.

Dodano nowy dialekt SQL: Google BigQuery. Nie ma jeszcze pełnej obsługi BigQuery. GoLand może poprawnie podświetlać i zapewniać pomoc w kodowaniu dla zapytań, jeśli używasz Google BigQuery.


Pozostałe nowości i zmiany

W ramach aktualizacji 2020.2 wchodzą życie więcej zmian.
Od teraz można zapisywać projekty jako szablony.
Można również udostępniać i uruchamiać kod przez Go Playground.
GoLand od teraz wspiera również Gita z WSL 2. Poprawiono również okno dialogowe z akcjami Gita uzupełniając listę o brakujące komendy.
Dodano pełne wsparcie pull requestów dla GitHuba.