PyCharm 2020.2


Wyszła niedawno aktualizacja do PyCharm.
Przyjrzyjmy się wspólnie co wprowadzono nowego.

Kontrola wersji

Nowy dedykowany widok ułatwia interakcję z pull requestami. Można wygodnie szukać wszystkich potrzebnych informacji w osobnym, specjalnym oknie narzędziowym, w którym można wykonywać zadania w ramach pełnego przepływu pracy pull requestów w zaciszu swojego IDE.

Przeglądy kodu są bardzo ważną częścią pull requestów, a teraz masz wszystko, czego potrzebujesz, aby ukończyć każdy etap przeglądu kodu z poziomu PyCharm.

Mergowanie pull requestów do gałęzi master z poziomu IDE nie było wcześniej tak łatwe; chociaż było to możliwe dzięki pewnym pomysłowym obejściom. Wszystko się zmieniło w najnowszej wersji PyCharm. Teraz można łatwo mergować pull requesty, dokonywać operacji rebase and merge lub squash and merge i to bez najmniejszego wysiłku.

Teraz porównując dwie gałęzie w PyCharm, zobaczysz wszystkie commity w jednym podglądzie. Poprawiona funkcja otwiera teraz logi obu gałęzi w edytorze zamiast otwierać je w oknie narzędzia VCS, zapewniając więcej miejsca, lepszy przegląd oraz zwiększając widoczność i możliwość ich porównywania.

Python

PyCharm automatycznie może zatrzymać się w punkcie przerwania wyjątku w teście bez konieczności ustawiania go jawnie. Oznacza to, że IDE rozumie kod, przechwytuje wyjątki, zatrzymuje wykonywanie i wyświetla problem dokładnie w miejscu, w którym występuje.

Nie ma potrzeby przechodzić przez ukryte okno dialogowe, aby zmienić sygnaturę metody. Teraz można po prostu edytować parametry na miejscu i użyć nowej ikony rynny lub akcji zamiaru (Alt + Enter), aby szybko je przejrzeć i zastosować zmiany do wszystkich jego zastosowań.

Podobnie jak w przypadku nowej zamiany sygnatury, można zmienić nazwy klas i metod z miejsca oraz przejść przez nowy skrót do refaktoryzacji, aby szybko przejrzeć i zastosować zmiany.

Jak zawsze, PyCharm jest na bieżąco z ostatnimi zmianami w języku Python i w tym wydaniu przewidziano nadchodzące wydanie Pythona 3.9. Dodano obsługę PEP-614 (składnia @expr), PEP-593 (x:Annotated […] type) i nie tylko.


Web Development (tylko pro)

PyCharm Professional Edition zawiera wszystkie funkcjonalności związane z programowaniem w JS (i innych języków internetowych) z JetBrains WebStorm, IDE przeznaczonego do tworzenia stron internetowych.

Kiedy zostanie otwarta konsola Pythona w projekcie Flask, PyCharm automatycznie uruchomi powłokę Flask, dzięki czemu od razu masz aplikację Flask oraz kontekst ‚g’ do interaktywnych eksperymentów.


Usprawnienia IDE

Nowy widżet inspekcji został zaprojektowany, aby ułatwić uzyskanie jasnego przeglądu wszystkich problemów obecnych w bieżącym pliku, a także umożliwić głębszą inspekcję.

PyCharm od teraz ma właściwą obsługę Dockera dla systemów Windows, szczególnie w zakresie natywnej obsługi połączeń npipe w systemie Windows.


Bazy danych (tylko pro)

PyCharm Proffesional Edition zawiera wszystkie funkcje bazy danych z JetBrains DataGrip, narzędzia do administrowania bazami danych.