DataGrip 2020.2


Edytor Danych

Teraz, jeśli przy dużych wartościach w komórce, można przeglądać ją lub edytować w osobnym panelu. Można również przełączyć tryb miękkiego zawijania za pomocą paska narzędzi po prawej stronie.

Począwszy od tej wersji, można przejrzeć zapytanie reprezentujące zmiany w edytorze danych. Jest teraz przycisk DML, który jest aktywny, jeśli istnieją oczekujące zmiany.
Pojawi się okno dialogowe z podglądem DML. Te zapytanie nie jest dokładnym kodem SQL, który zostanie uruchomiony w celu zmodyfikowania danych, ponieważ DataGrip używa sterownika JDBC do aktualizacji tabel.

Istnieje teraz bardziej przyjazny dla użytkownika sposób przeglądania i edytowania wartości logicznych. Wartości true są teraz oznaczone kropką, aby odróżnić je od wszystkich innych.
Edytowanie:

  • Spacja przełącza wartości, tak jak kiedyś
  • Wpisanie f, t, d, n, g lub c spowoduje wprowadzenie wartości odpowiednio: false, true, default, null, generated i computed
  • Wpisanie czegokolwiek innego spowoduje otwarcie menu ze wszystkimi możliwymi wartościami

Czasami DataGrip nie może załadować wszystkich danych dla danej komórki. Dzieje się tak, jeśli rozmiar danych w komórce jest większy niż dozwolony przez Database | Data views | Max LOB length. W takich przypadkach dodawano do wartości niewielki fragment tekstu, np. „10KB of 50KB loaded”. Teraz zamiast zmieniać wartość, pokazujemy tylko wskazówkę.

Gdy dodano okno dialogowe do eksportowania danych, jeden mały scenariusz stał się bardziej skomplikowany – eksport całego wyniku lub tabeli do schowka. Dodano zatem następujący element do menu kontekstowego:

Warto zwrócić uwagę, że „Copy” kopiuje wartości zaznaczone, podczas gdy „Export to Clipboard” kopiuje cały zestaw danych.

Oprócz ObjectId i ISODate, filtrowanie obsługuje teraz UUI, NumberDecimal, NumberLong i BinData. Ponadto, jeśli masz w schowku prawidłowy UUID/ObjectId/ISODate, zobaczysz tę wartość na liście sugerowanych filtrów.

Edytor SQL

Nowy widżet inspektora ułatwia przeglądanie wszystkich problemów w skrypcie i nawigację między nimi. Zawiera szczegółowe informacje o liczbie ostrzeżeń, błędów i innych problemów w bieżącym pliku. Możesz używać ikon strzałek, aby poruszać się po błędach w plikach i oczywiście nadal jest możliwe przechodzenie między błędami za pomocą skrótu F2.

Dodano szybką poprawkę „Refresh database”, która pomoże nam, jeśli obiekt został dodany do bazy danych z innego miejsca od czasu ostatniego odświeżenia bazy danych.

Dodano nowy dialekt SQL: Google BigQuery. Nie ma jeszcze pełnej obsługi BigQuery. Jak dotąd DataGrip może prawidłowo podświetlać i zapewniać pomoc przy pisaniu zapytań, gdy korzystasz z Google BigQuery.

TextMate, edytor tekstu dla komputerów Mac, oferuje pakiet podświetlania składni dla wielu języków. Można je importować i używać w DataGrip. Począwszy od tego wydania, IDE zapewni podświetlanie składni dla typów plików zarejestrowanych w pakiecie.
Aby zobaczyć wszystkie odpowiednie typy plików należy przejść do Settings/Preferences | Editor | TextMate bundles.

Wcześniej program formatujący SQL miał trzy opcje modyfikowania nazw obiektów w kodzie: to upper case, to lower case lub don't change.
Zapewniono dodatkową opcję, w której formatowanie odbędzie się zgodnie z zastosowaną w deklaracji wielkością liter.

Widok drzewa bazy danych

DataGrip pokaże tylko bazy danych i schematy, które zostały wybrane do wyświetlenia. Może to być przydatne jeśli jest wiele baz danych i schematów, to ta funkcja również definiuje, które schematy należy poddać introspekcji, ponieważ DataGrip ładuje metadane z bazy danych i wykorzystuje je później.
Jednak niektórzy są bardziej przyzwyczajeni do narzędzi, które zawsze wyświetlają wszystkie dostępne bazy danych i schematy. Wolą również, aby schematy dodane z zewnątrz pojawiały się w eksploratorze bazy danych po odświeżeniu.
Dlatego dodano nową opcję do eksploratora baz danych: Show All Namespaces. W tym trybie bazy danych i schematy, które nie są poddawane introspekcji, są wyszarzone.

Pozostałe nowości

Kolejny problem wynikający z doświadczenia użytkowania IDE nie będzie już denerwował w wersji 2020.2: long tabs.
Jak teraz będą działać:

  • Opcja Database | General | Always show qualified names for database objects są teraz domyślnie wyłączone. Obiekty będą kwalifikowane w nazwach kart tylko wtedy, gdy są otwarte dwa obiekty o tej samej nazwie. Na przykład, jeśli otworzysz dwie tabele aktorów z różnych schematów, nazwa schematu zostanie wyświetlona w nazwie karty. W przeciwnym razie nie będzie pokazane.
  • Jeśli nazwa źródła danych jest dłuższa niż 20 znaków, zostanie obcięta
  • Jeśli masz tylko jedno źródło danych, DataGrip nie wyświetli go w nazwie karty
  • Jeśli kwalifikowana nazwa obiektu ma więcej niż 36 znaków, zostanie obcięta

Teraz można określić ścieżkę do dowolnej biblioteki natywnej dla sterownika. Oto kilka sytuacji, w których może to być przydatne:

  • W SQL Server, można określić mssql-jdbc_auth-‹version›-‹arch›.dll dla uwierzytelniania SSO, jeśli ręcznie skonfigurowano sterownik. Domyślnie SSO działa out of the box.
  • W bazie danych Oracle można określić bibliotekę ocijdbc, aby używać sterownika OCL
  • W SQLite można określić ładowalne rozszerzenia środowiska uruchamiania, aby ułątwić korzystanie z nich z poziomu konsoli zapytań. Nie ma potrzeby określania pełnej ścieżki.