Archiwum dnia: 3 grudnia 2020


IntelliJ IDEA 2020.3 oferuje wiele przydatnych funkcji, takich jak interaktywne wskazówki podczas debugowania, wsparcie dla etapów GIT, rozszerzone wsparcie dla rekordów Java 15 i klas zapieczętowanych i nie tylko. Upraszcza codzienną pracę z endpointami, strukturami i profilerem. Ogólny UX został ulepszony dzięki lepszemu uzupełnianiu kodu opartemu na technologii uczenia maszynowego, […]

IntelliJ IDEA 2020.3 Released!