TeamCity 2020.2.3 Bugfix release


Został wydany TeamCity 2020.2.3, które jest wydaniem bugfixowym.

Najnowsze wydanie zawiera ponad 80 poprawek i usprawnień, w tym następujące:

  • Podczas tworzenia projektu lub konfiguracji kompilacji z adresu URL repozytorium GIT, TeamCity pozwoli na zmianę domyślnej gałęzi oraz specyfikację gałęzi bezpośrednio w kreatorze tworzenia. Jeśli aktywnie korzystasz z gałęzi funkcji, możesz teraz łatwo wybierać je od samego początku, bez konieczności przechodzenia i rekonfigurowania ustawień głównych VCS.
  • Jeśli wolisz, aby użytkownicy Twojego serwera TeamCity uwierzytelniali się za pośrednictwem innych firm (na przykład GitHub), możesz teraz globalnie ukryć domyślne pola logowania nazwy użytkownika/hasła. W ten sposób użytkownicy nie będą rozpraszani przez wbudowany formularz uwierzytelniania i będą płynnie przechodzić z dostępnymi opcjami uwierzytelniania.
    Należy pamiętać, że ta opcja może być włączona tylko przez administratora serwera
  • Poprawki wydajności dla szybszych operacji i lepszego wykorzystania sprzętu.
  • Małe ulepszenia eksperymentalnego interfejsu użytkownika.

Zdecydowanie zalecana jest aktualizacja, ponieważ ta wersja rozwiązuje również kilka problemów związanych z bezpieczeństwem.