RubyMine 2020.3.3


RubyMine 2020.3.3 jest już dostępny! Aktualizację można przeprowadzić za pomocą aplikacji Toolbox lub bezpośrednio z poziomu środowiska IDE.

W tej aktualizacji znajdziesz następujące ważne poprawki:

  • Naprawiono problem z widokami konsoli działającymi w trybie tylko do odczytu
  • Naprawiono problem z formatowaniem danych wyjściowych konsoli Pry w systemie Windows
  • Naprawiono problem powodujące awarię IDE
  • Keychain jest teraz dostępny w Apple Silicon
  • Naprawiono problemy z działaniami „Close All But Pinned” oraz „Close All”
  • Naprawiono nieprawidłowe zachowanie widoku Diff
  • Naprawiono problem z fokusem na liście gałęzi
  • Naprawiono problem powodujący dodawanie niepotrzebnych backslashy w plikach Markdown zawierających bloki kodu
  • Naprawiono fałszywe ostrzeżenia podczas definiowania nieskończonej metody w nieskończonej metodzie