Archiwum dnia: 28 marca 2022


Ulepszony widok Struktura Dzięki widokowi Struktura można szybciej badać wybrane pliki i przechodzić do ich określonych części. W tej wersji uproszczone zostało sprawdzanie plików JavaScript i TypeScript. Symbole w pliku są teraz prezentowane w bardziej logicznej kolejności. Ponadto WebStorm będzie teraz wyświetlać ikony eksportu obok eksportowanych symboli, aby ułatwić ich […]

WebStorm 2022.1 Beta