WebStorm 2022.2 Beta 2


Drugie wydanie beta dla WebStorm 2022.2 oferuje przewodniki po migracji i lepsze wsparcie dla Pinia.

Przewodniki migracji dla nowych użytkowników WebStorm

Opracowano przewodniki migracji, które pomogą nowym użytkownikom szybciej rozpocząć korzystanie z WebStorm. Przewodniki te można znaleźć w dokumentacji, a także uzyskać do nich dostęp z ekranu powitalnego, w przypadku pierwszego uruchomienia WebStorm.

Dodano również wtyczkę mapy klawiszy VS Code i naprawiono kilka problemów z nią związanych.

Dostępna jest również konfiguracja skrótów klawiszowych znanych z VS Code. W przypadku preferencji ustawień związanych z VS można je zmienić wybierając Preferencje / Ustawienia | Mapa klawiszy.

Lepsze wsparcie Pinia

W Vue z biblioteką Pinia już działa uzupełnianie jak i rozwiązywanie problemów. Umożliwia to przejście do właściwości stanu i akcji zdefiniowanych w sklepie.

Spis treści w dokumentach Markdown

Dodano nową akcję Generuj spis treści, która znacznie uprości tworzenie spisu treści dla plików Markdown. Użycie ⌘N (Alt+Insert w systemach Windows i Linux) spowoduje wyświetlenie wyskakującego okienka Insert…. Następnie można wybrać Spis treści, który zostanie wygenerowany automatycznie.