DataGrip 2022.2


DataGrip 2022.2 dodaje takie funkcje jak importowanie wielu plików CSV, nowy interfejs modyfikacji, tryby rozwiązywania problemów z piaskownicą oraz skryptami i nie tylko.

Możliwość importowania wielu plików CSV

Można teraz jednocześnie importować wiele wybranych plików CSV.

Tryby rozkładu piaskownica i skrypt

Wprowadzono dwa tryby rozwiązywania, Piaskownica i Skrypt, aby zapewnić większą precyzję podczas rozkładania obiektów bazy danych w skryptach SQL.

Generowanie kodu

  • Nowy interfejs dla Modyfikuj.
  • Obsługa sortowania i zestawów znaków dla SQL Server.

Kategorie na mapie klawiszy

Zmieniono strukturę kategorii na mapie klawiszy.

Zakresy w źródłach danych DDL

Można teraz ustawić zakresy plików jako źródła dla źródeł danych DDL.

Inne

  • Akcja Scal wszystkie działania systemu Windows dla projektu na macOS.
  • Ostrzeżenie o wygaśnięciu hasła na Oracle czy Vertica.
  • Podstawowa obsługa DuckDB, Mimer SQL i Apache Ignite.