AppCode 2019.3


Co przynosi ze sobą wersja 2019.3

  • Szybsze buforowanie symboli
  • asystent kodu niezależnie czy pracujesz w czystym Swiftcie czy mieszanym projekcie
  • Wsparcie dla Swift 5.1
  • Prawidłowa obsługa alternatyw dla toolchainów Swifta, takie jak Tensorflow
  • Wsparcie dla Mac Catalyst