Zestawienie – PHP


PHP

IntelliJ IDEA

Najbardziej inteligentne IDE do języka Java

PhpStorm

Niezwykle wydajne IDE PHP

TeamCity

Potężne narzędzie do ciągłej integracji

Upsource

Inspekcja kodu i przeglądanie repozytoriów